สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 ศูนย์ เอ็มดีเมท  MDMATE  CENTER

                    mdmate เอ็มดีเมท คืออะไร???

                                

 MDMATE เอ็มดีเมท 

 รักษาอาการหลงๆ ลืมๆ 

 ความจำเสื่อม  อัลไซเมอร์ 

 บำรุงสมอง ช่วยเสริมสร้าง

 ความจำให้ดีกลับมาดังเดิม

 เป็นสารสกัดจากผักปวยเล้ง

 ไม่มีผสมสารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น

 ค้นคว้าวิจัยและทดลองโดย... สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้ 1,000,000 %


  

 

 งานแถลงข่าวลงนามเป็น

 ทางการระหว่าง...

 บริษัทอาณาจักรสุขภาพจำกัด 

กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558

                                                           

                              

 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 โดย...ดร.กฤติยา ทิสยากร

 ได้ทำการค้นคว้าวิจัยถึง 5 ปี

 จึงประสบความสำเร็จในการ

สกัดสารสำคัญจากผักปวยเล้ง และทำการผลิตออกมา

เป็นเอ็มดีเมทได้สำเร็จ...                                              


สารสำคัญที่ได้จากเอ็มดีเมทจำนวน4 เม็ด เทียบเท่า

กับต้องทานผักถึง 10 กิโลกรัมต่อวัน ถึงจะได้สาร

สำคัญในปริมาณเท่ากัน และเพียงพอที่จะไปยับยั้ง

การทำลายสารสื่อประสาทและเสริมสร้างเซลล์สมอง

ช่วยทำให้ความจำดีขึ้นกลับมาดังเดิมได้.. ในเด็กนักเรียน-วัยรุ่นทั่วไป เอ็มดีเมทจะช่วย

 บำรุงสมองทำให้เรียนดีขึ้น..

 ในผู้ใหญ่-วัยกลางคน เอ็มดีเมท จะช่วยซ่อม

 แซมเซลล์สมอง เสริมสร้างเซลล์สมองใหม่

 ทำให้ความจำกลับขึ้นมาดีดังเดิม สมองดีขึ้น.

 ในผู้สูงอายุ-อัลไซเมอร์ mdmate เอ็มดีเมท

 จะช่วยยับยั้งการทำลายสารสื่อประสาท 

 ช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองใหม่ ช่วยให้เซลล์

 สมองที่เสื่อมไป ดีขึ้นกลับมาดังเดิม... อาการบ่งบอกภาวะสมองเสื่อม

 พูดจาซ้ำๆ วกไปวนมา ขี้หลงขี้ลืม

 นึกไม่ออก สมองมึนงง ทำอะไรก็

 ช้าลง จำทางไม่ได้ กลับบ้านไม่ถูก

 อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า เป็นต้น...                 


  

 ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ได้ออกหนังสือที่ วท5201/1563

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 

 เพื่อเป็นการรับรองว่า...

 MDMATE เอ็มดีเมท มีความสามารถ

 ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง

 ทั้งในกลุ่มคนปรกติ (เด็กและผู้ใหญ่)

 จะช่วยเสริมสร้างความจำให้ดีขึ้น และช่วยฟื้นฟู

 ความจำในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมได้จริง.

 ในผู้สูงอายุที่มีความจำไม่ดี หลงๆลืมๆ ก็จะช่วย

 ฟื้นฟูระบบสมองให้กลับคืนมา ทำให้ความจำดีขึ้น.


มี อ.ย.10-1-01949-1-0968 มั่นใจได้ 100%

ขนาดรับประทาน 

สำหรับคนทั่วไป วันละ 4 เม็ด 

สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์  วันละ 6 เม็ด

**ทานก่อนอาหารเช้า วันละ 1ครั้ง จะเห็นผลเร็วมาก**

ขนาดบรรจุ   ขวดละ 120 เม็ด

                    สำหรับทาน 1 เดือน

    ติดต่อ ศูนย์ เอ็มดีเมท

 นาย ธนวรรธน์ (หลาน อ.ประมาณ)

         092-4789911

         086-2810011 

   Line id: tanawat8888

   We Chat : tanawatlee

    http://www.mdmatethai.com


    http://www.facebook.com/mdmates


  ข่าวความสำเร็จในการสกัดสมุนไพรไทย ออกTV

     

  คุณป้ามาซื้อเอ็มดีเมทที่ออฟฟิศ แล้วมาเล่า

 อาการหลังทานยาให้อ.ประมาณฟัง..

  

 สัมภาษณ์ผู้ว่าสถาบันและดร.กฤติยา ทางช่อง5